217. Kā tu pastāvēsi ticībā?Kristus jaunais bauslis

Mīlestība rod izpausmi vienotībā, naids ved pie šķiršanās, un šķiršanās ir zīme par to, ka trūkst mīlestības. Ar norādi uz mīlestības bausli draudzēs bieži vien tiek atlikta vai vispār noraidīta svarīgu lēmumu pieņemšana. Kas ir mīlestība, tas katram šķiet esam skaidrs, un tam nav vajadzīgs nekāds kristīgs pamatojums; var būt daudzi iemesli tam, ka kāds vispārināts mīlestības bauslis tieši vēršas pret kristīgo draudzi. Mīlestība ir tikpat saprotama kā naids, abas šīs jūtu saviļņojuma izpausmes ir raksturīgas cilvēka dabai. Tomēr mīlestība kristīgajā mācībā netiek ierindota filosofiskajos vispārīgajos tikumos, kādi ir drošsirdība, atturība, gudrība, taisnīgums, bet gan teoloģiskajos, kur tā 1.Kor.13:13 parādās ternārā: “Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība šās trīs, bet lielākā starp tām ir mīlestība.”

Lasīt tālāk »Stāsts par Jēzus ciešanām

Gandrīz trešdaļa no evaņģēliju liecībām koncentrējas uz Jēzus ciešanu un nāves aprakstu. Kristīgā baznīca katru gadu vairāk nekā trīs mēnešus dzīvo ar to pašu tēmu: vispirms ir septiņas lielā gavēņa nedēļas, kuru laikā mēs sekojam Jēzus pēdās „uz Jeruzālemi”; tad nākamajās septiņās nedēļas no Lieldienām līdz Vasarsvētkiem mēs būtībā atskatāmies uz Viņa ciešanām retrospektīvā.

Stāsts par Jēzus ciešanām

Lasīt tālāk »


Par Mārtiņa Lutera biogrāfiju

Reformācijas vēsturnieki un Lutera biogrāfi ir piedāvājuši arvien jaunas un jaunas perspektīvas Lutera pētniecībā, tomēr viņi secina, ka viens biogrāfs nevar uzrakstīt pilnīgu Mārtiņa Lutera biogrāfiju.

Par Mārtiņa Lutera biogrāfiju

Lasīt tālāk »


Jēdziens “Dieva valstība”

Ko Tēvreizes otrās lūgšanas tekstā: “lai nāk Tava valstība” nozīmē jēdziens “Dieva valstība”?

Jēdziens

Lasīt tālāk »


Ar visām kārībām notiekošais

Tāda gudrība, kas Dieva neredzamo būtību saskata darbos, ir lielīga, tā padara aklu un pavedina.

Ar visām kārībām notiekošais

Lasīt tālāk »


Kristīgas lūgšanas priekšnosacījums

Mācekļiem ir atļauts lūgt tādēļ, ka to ir ļāvis Jēzus, bet Viņš pazīst Tēvu. Viņš apsola, ka Dievs tos uzklausīs.

Kristīgas lūgšanas priekšnosacījums

Lasīt tālāk »