301. Kādēļ arī mazi bērni ir jākrista?Lutera galvenās liturģiskās reformas

1518. gada beigās Luters nonāca pie sava lielākā teoloģiskā atklājuma par grēcinieka taisnošanu Dieva priekšā bez cilvēka darbiem vienīgi no Dieva žēlastības Kristus dēļ tā saņemama ticībā.

Lasīt tālāk »Dievs uzklausa lūgšanas

Vai tad vienmēr Dievs uzklausa mūsu lūgšanas.

Dievs uzklausa lūgšanas

Lasīt tālāk »


Attaisnošana vienīgi ticībā

Saskaņā ar nepārprotamām Rakstu mācībām, ticīgais tiek attaisnots vienīgi ticībā, bez bauslības darbiem (Rom.3:28; 4:5; Fil.3:9). Raksti apstiprina šo patiesību pozitīvā formā, tiešā veidā attiecinot attaisnošanu uz ticību (Rom.3:21-24), un negatīvā formā – izslēdzot no attaisnošanas visus pašu cilvēku darbus kā iespējamo attaisnošanas iemeslu (Rom.3:27). Patiešām, Raksti viennozīmīgi uzsver, ka visi, kuri grib izpelnīties attaisnošanu pēc darbiem, ir pakļauti lāstam (Gal.3:10), ilustrējos šo faktu ar piemēriem, kuri neatstāj nekādas šaubas attiecībā uz to, vai, runājot par attaisnošanu, no tās būtu jāizslēdz cilvēku darbi (Rom.4:1-3; Lk.18:9-14).

aisnošana vienīgi ticībā

Lasīt tālāk »


Stiprās rokās

Kamēr mēs paši centīsimies veidot kāda likteni, mēs nekad neatbrīvosimies no šaubām, vai mūsu centieni tiešām nāk par labu – vismaz būtiskākās lietās.

Stiprās rokās

Lasīt tālāk »


Covid-19 vēl būtiskāk skars ticīgos

Saistībā ar Covid-19 izplatības ierobežošanu ir noteikti papildus ierobežojumi, kas vēl būtiskāk skars ticīgo pulcēšanās brīvību.

Covid-19 vēl būtiskāk skars ticīgos

Lasīt tālāk »


Ieprieciniet citus pat tad, kad paši ciešat

“Un tādēļ mēs nemitīgi pateicamies Dievam, ka jūs, saņēmuši no mums Dieva vēstījuma vārdus, esat tos uzņēmuši ne kā cilvēku sacītus vārdus, bet kā vārdus no Dieva, kā tas tiešām ir, un Dievs arī darbojas jūsos, ticīgajos.” [1.Tes.2:13]

Ieprieciniet citus pat tad, kad paši ciešat

Lasīt tālāk »